+48 787 883 845 kraina.marzen24@gmail.com

Dzieci do 5 roku życia są małymi geniuszami, mają szczególną wrażliwość językową, chłoną świat, a my jesteśmy ich przewodnikami w tym wielkim przedsięwzięciu.

Dwujęzyczne dzieci, dajemy dzieciom podwójną szansę!

Prowadzimy program ” Chcemy żyć zdrowo”- więc zdrowo jemy, rozwijamy eko-edukację, lubimy ruch i świeże powietrze

Jesteśmy ekozakręceni!

Mamy zielone sąsiedztwo ogródków działkowych, a jeden z nich stał się naszym wspaniałym letnim placem zabaw…

Odpowiednie miejsce dla małych bohaterów

AKTUALNOŚCI

Państwo wspiera pracodawców, pracodawcy wspierają Rodziców.

Jak to działa? Od stycznia 2016 r. obowiązują nowelizacje ustawy PIT i CIT, a w nich nowe preferencje podatkowe dla wydatków na żłobki, kluby dziecięce( 400 zł) i przedszkola( 200zł).     Jak to działa dowiedzą się Państwo po przeczytaniu odpowiedzi na kilka pytań, które na pewno chcielibyście zadać:)) A więc: 1)    Jaka jest  forma nowej preferencji podatkowej?   Zgodnie z nowym przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)  forma nowego przywileju ma charakter zwolnienia od podatku i ZUS. 2)    Co może być zwolnione z podatku? Zwolnieniem z podatku może być objęta kwota dofinansowania wypłacona pracownikowi za wydatki poniesione przez niego na objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym  lub i przedszkolu. 3)    Jaka kwota podlega zwolnieniu?  Zwolnieniu podlega kwota dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika:  W uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty  400 zł. W przypadku objęcia dziecka opieką w przedszkolu do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł. 4)     Na kogo i kto może otrzymać zwolnienie z podatku?. Zwolnienie można otrzymać na każde dziecko, w stosunku do którego pracownik w danym roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, a także jeżeli sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 5)    Kiedy pracodawca może wypłacić pracownikowi dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobu, klubie dziecięcym lub przedszkolu? Pracodawca może wypłacić pracownikowi kwotę dofinansowania na podstawie „Oświadczenie pracownika o objęciu dziecka opieką przedszkolną lub opieką w  żłobku lub w  klubie dziecięcym”, po poniesieniu przez pracownika wydatku na ten cel,... read more
Dopłata Urzędu Miasta Opola do dziecka w żłobku wynosi 650 zł

Małe dziecko jest geniuszem, a język angielski nie musi być dla niego językiem obcym, pozwólmy mu się rozwijać tak jak na to zasługuje.

Kraina Marzeń to patronacka placówka Programu Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby. Na bazie doskonałych materiałów metodycznych, stworzyliśmy model w pełni dwujęzycznej opieki nad dziećmi od 6 miesięcy do 5 lat. Projekt dwujęzyczności uzupełnia projekt „ Chcemy żyć zdrowo” oraz projekt „Rytm w Krainie Marzeń”.

Tak więc mówimy po angielsku, jemy zdrowo, spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu, a muzyka, taniec i zajęcia rytmiczne wypełniają nam cały dzień. Realizujemy również program MEN w zakresie opieki przedszkolnej oraz programy autorskie w ramach opieki w żłobku.

Kraina Marzeń posiada status Przedszkola oraz Żłobka. Obejmujemy opieka dzieci do 6 miesięcy do 5 lat. Spełniamy rygorystyczne przepisy sanepidu, straży pożarnej oraz realizujemy programy edukacyjne zatwierdzone przez kuratorium oświaty.

FACEBOOK