+48 787 883 845 kraina.marzen24@gmail.com

Dzieci do 5 roku życia są małymi geniuszami, mają szczególną wrażliwość językową, chłoną świat, a my jesteśmy ich przewodnikami w tym wielkim przedsięwzięciu.

Dwujęzyczne dzieci, dajemy dzieciom podwójną szansę!

Prowadzimy program ” Chcemy żyć zdrowo”- więc zdrowo jemy, rozwijamy eko-edukację, lubimy ruch i świeże powietrze

Jesteśmy ekozakręceni!

Mamy zielone sąsiedztwo ogródków działkowych, a jeden z nich stał się naszym wspaniałym letnim placem zabaw…

Odpowiednie miejsce dla małych bohaterów

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

  Opole 10  czer. 2016 r. Informacja o zamówieniu publicznym w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie dostosowania lokalu przy ul. Rodziewiczówny 13a, w Opolu na potrzeby żłobka.   Zamówienie upubliczniono na stronie  http://www.kraina-marzen.pl/ Zapytania ofertowe zostały złożone do 3 wykonawców w branży: -Dostawa materiałów i robót budowlanych, -Dostawa materiałów i robót wod-kan, -Dostawa materiałów i robót elektrycznych.   Opis przedmiotu zamówienia publicznego. Zamówieniem publicznym objęte jest: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z  projektem adaptacji lokalu o powierzchni 315,20 m2, Zamówienie obejmuje: 1.1 Roboty i dostawy budowlane, 1.2 Roboty i materiały instalacyjne w tym: 1.2.1 Instalacje sanitarne, 1.2.3 Instalacje elektryczne Szczegółowy zakres robót do wykonania znajduje się w siedzibie inwestora.    Warunkiem udziału w postępowaniu  jest przedłożenie najkorzystniejszej oferty na dostawy i usługi w wyznaczonych do realizacji terminach: 1 Roboty i dostawy budowlane do 30 lipca 2016 2 Roboty i materiały instalacyjne w tym: 2.2.1 Instalacje sanitarne do 29  lipca 2016 2.2.3 Instalacje elektryczne 29  lipca   III. Oferty będą oceniane według wag punktowych, przy czym – 50 % punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowany termin wykonania dostawy materiałów i usług 3.2 – 50% punktów procentowych przypisanych zostaje za zaoferowaną cenę za wykonaną dostawę materiałów i usług. Kryteria oceny i sposób przyznania punktacji: – maksymalnie 5 punktów procentowych można przypisać za najszybszy termin wykonania dostawy materiałów i usług 4.2  – maksymalnie 5 punktów procentowych można przypisać za zaoferowaną najniższą cenę za  dostawy materiałów i usług. Maksymalna ilość punktów przypisana według obydwu kryteriów decyduje  o wyborze dostawcy.   Termin składania ofert wyznacza się termin składania ofert, przy... read more
Dopłata Urzędu Miasta Opola do dziecka w żłobku wynosi 650 zł

Małe dziecko jest geniuszem, a język angielski nie musi być dla niego językiem obcym, pozwólmy mu się rozwijać tak jak na to zasługuje.

Kraina Marzeń to patronacka placówka Programu Powszechnej Dwujęzyczności Claire Selby. Na bazie doskonałych materiałów metodycznych, stworzyliśmy model w pełni dwujęzycznej opieki nad dziećmi od 6 miesięcy do 5 lat. Projekt dwujęzyczności uzupełnia projekt „ Chcemy żyć zdrowo” oraz projekt „Rytm w Krainie Marzeń”.

Tak więc mówimy po angielsku, jemy zdrowo, spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu, a muzyka, taniec i zajęcia rytmiczne wypełniają nam cały dzień. Realizujemy również program MEN w zakresie opieki przedszkolnej oraz programy autorskie w ramach opieki w żłobku.

Kraina Marzeń posiada status Przedszkola oraz Żłobka. Obejmujemy opieka dzieci do 6 miesięcy do 5 lat. Spełniamy rygorystyczne przepisy sanepidu, straży pożarnej oraz realizujemy programy edukacyjne zatwierdzone przez kuratorium oświaty.

FACEBOOK