Zapisy do Krainy Marzeń trwają… cał‚y rok kalendarzowy!

Do naszej przyjaznej placówki przyjmujemy dzieci  w wieku od 5 miesięcy do 5 lat.

Poniżej znajduje się formularz zgł‚oszeniowy, którego wypeł‚nienie nie wiąże się™ z żadnymi  zobowiązaniami. Jest dla nas jedynie informacją, że są Pań„stwo zainteresowani uczęszczaniem Dziecka do naszego przedszkola. Po przyjęciu zgł‚oszenia udzielamy informacji o aktualnej liczbie wolnych miejsc i możliwych terminach spotkania.